Forbud mot svarte avfallssekker !

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger mulig å levere svarte eller fargede avfallssekker i bosscontaineren.

Les mer her