Regler for bruk av Internett på Hervik Camping

Jeg er klar over at:

 • Jeg selv må være oppmerksom på trusler fra Internett, og bidra til at disse truslene utgjør en lavest mulig risiko.
 • Bruk av Internett blir logget og overvåket av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. Sikkerhetslogger gjennomgås jevnlig. Ved mistanke om sikkerhetsbrudd vil sikkerhetslogger kunne brukes i vurderingen. Ved innsyn i personopplysninger i logger, skal prosedyren for innsyn i internt lagrede data følges.
 • Det ikke er tillatt å bruke IT-systemer på Hervik Camping til aktiviteter som er forbudt etter norsk lov eller som kan oppfattes som uetisk eller støtende, eller som strider mot Hervik Camping normer.
 • For å sikre Hervik Camping IT-ressurser, er det ikke tillatt å lagre «store mengder data i form av» programmer, lyd, bilde og video til privat formål.
 • All bruk av Internett skjer fra Hervik Camping, og all aktivitet kan spores tilbake til Hervik Camping. Privat bruk av Internet tillates i begrenset omfang, og innenfor Hervik Camping normer.
 • Oppkopling til Internett skal kun skje fra PC tilkoplet infrastrukturen på godkjente måter.
 • Det ikke er tillatt å foreta endringer i nettleseren i forhold til standard oppsett.

Redd Barnas nettvettregler

 • Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing.
 • Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder.
 • Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat.
 • Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver.
 • Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted.
 • Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet.
 • Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig.
 • Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett.
 • Meld fra til politiet om alvorlige saker.