Alle som har båter liggende fortøyd i båthavnen må fortøye for STORM.

Alle båter ligger på eget ansvar og båteier er ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd. Dette er for å unngå skade på sin og andres båt.

1 Regler for fortøyning av båt.
Styret har laget foreløpige retningslinjer for fortøyning på Hervik Camping

1.1 Standardfortøyning
For standard fortøyning av alle båter gjelder følgende:

• Båten skal fortøyes med 2 fortøyninger i baug og akter som vist i figuren under
• Det skal benyttes kvalitetstau i en dimensjon som er tilpasset båten som
fortøyes. Min. 12mm tau skal brukes.
• Fortøyningene skal festes med anbefalt knute/spleis til fortøyningsøyer på utriggere/bommer. Det er krav til sjakkel og kause på båter over 14″
• Det skal benyttes strekkavlastere av gummi av tilstrekkelig god kvalitet
• Fortøyningene skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager i båtplassen. Skissen under viser standard fortøyninger i baug og akter med strekkavlastere i gummi festet til standard fortøyningsøyer på utriggerne.

1.2 Tauverk
Alle fortøyninger skal benytte kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon. Bruk relativt nytt tauverk av god kvalitet beregnet på fortøyning tilpasset båtens størrelse og vekt i forhold til bruddstyrke, strekk og gnag.

Fortøyningstauet bør være laget av kunstfiber som polyester, polypropylen eller helst en blanding av disse. Tau av polyamid (nylon) er sterkere, men har langt dårligere strekkegenskaper, og bør derfor unngås for båter over 2 T.

1.3 Strekkavlastere
Alle fortøyninger skal ha strekkavlastere av gummi i god kvalitet. Det anbefales å bruke store, runde strekkavlastere, hvor tauet vikles minimum 3 ganger rundt strekkavlasteren. Firkantformede strekkavlastere skal kun benyttes til lette båter under 1 tonn og evt. til springfortøyninger.

1.4 Feste av fortøyning
Alle fortøyninger skal festes med anbefalt knute/spleis til standard fortøyningsøyer på utriggere/bommer. Standardfortøyningene skal strammes skikkelig, slik at båten ikke jager i båsen, men beveger seg i takt med brygga og utriggere/bommer. Bruk riktig knute/spleis og vær klar over at knuter/spleis alltid reduserer tauets bruddstyrke.

1.5 Utstyr kan kjøpes i kiosk

Alle båter skal ha Min.12mm tau og strekk avlastere ( ikke biltema kvalitet). Informasjon fås i kiosken.

NB! Fortøyninger skal demonteres / fjernes etter sesongslutt.